miércoles, 22 de enero de 2014

Comentari personal sobre "Dora la exploradora"

A l’assignatura de Comunicació Audiovisual i Multimèdia la mestra ens va demanar que escollíssim un tema per analitzar, podria ser una pel·lícula, sèrie o videojoc, entre d’altres. Havíem d’analitzar quines repercussions tenia en la població infantil, si estava pensada per educar o únicament era un mitjà creat per part d’empreses que intenten manipular a la població.


En el nostre cas, decidirem estudiar la sèrie “Dora la exploradora”, ja que avui dia és una de les series més visionades i que més agrada als infants d’1 a 5 anys. Pensarem que seria interessant fer un anàlisi d’aquesta per veure fins a quin punt pot repercutir en l’educació dels infants. 

En general, després d’analitzar aquesta sèrie i llegir comentaris de la gent per internet penso que “Dora” és una de les poques sèries infantils que indirectament no intenta enviar missatges al públic, sinó que és més bé educativa. Encara que sense adornar-nos sí que ha creat consumisme entre la població, ja que la cara del personatge es troba a tota una varietat d’objectes diferents, com roba o material escolar. 

Un altre element que m’ha agradat d’aquesta sèrie i que he trobat positiu, és el fet que la protagonista fos d’origen llatí, ja que penso que aquesta característica física és un començament per a canviar la manera de pensar de la majoria de la societat cap a aquesta cultura i obrir portes perquè la gent deixi de banda el racisme i sobri a conèixer i respectar altres cultures. En algun comentari que vaig llegir, exposava que la relació entre americà del nord i del sud havia millorat gràcies a la producció d’aquesta sèrie.


També ensenya als infants el valor de lluitar pel que un vol, i que malgrat les coses no surtin com un vulgui, sempre hi ha un camí per arribar fins a la meta i aconseguir l’objectiu. 


Malgrat els elements positius que he comentat abans, també existeixen elements negatius. Un d’ells, és la vestimenta que duu na Dora a la sèrie. No perd l’estereotip de la nena amb samarreta rosa i això fa que totes les nenes vulguin anar de rosa com el seu personatge preferit, creant així diferències sexistes entre nens i nenes.

Un altre aspecte negatiu, o almenys jo ho veig així, és la manera que tenen d’introduir algunes paraules en anglès sense cap sentit lògic. En el capítol que nosaltres hem visionat, trobarem que moltes paraules estan totalment descontextualitzades, un del motiu és perquè aquest capítol ha estat pensat per a la llengua anglesa i a l’hora de traduir-lo, la imatge i la paraula en castellà no coincidien. L’altre motiu és per a omplir buits, és a dir, per posar més paraules en anglès, cosa que penso que es negatiu, ja que pot arribar a crear confusió entre els infants. 

Finalment, com ja he dit al principi, és una sèrie amb molts elements adequats per ensenyar als infants, encara i tot tenint alguns negatius. Té molts objectius del currículum d’infantil introduïts durant els seus episodis, per tant, opino que realment no és una sèrie perjudicial per als infants, sinó que pot ser més aviat vàlida per al públic infantil.


No hay comentarios:

Publicar un comentario